Bibliografi

Bibliografi

Ben Ormstad


2016
Platon og Aristoteles - En dialog. [Ebok - Faglitteratur / "Pensumhjelp"] Unum 18.02.16

2014
The Fire of Zen - The Basics. [Ebook - Non-Fiction] 10.02.14
Døden & Djevelen. [Ebok – Korthistorie] Unum 03.03.14
Utskudd. [Ebok – Roman] Unum 04.05.14
          [også publ. på Amazon] 23.07.14
Ferske Mennesker[Ebok - Korthistorie] Unum 05.05.14
Tatt på Kornet! [Ebok - Korthistorie] Unum 19.06.14
Zen Er. [Ebok - Visdomsord] Unum 12.09.14

2013
«Robina's Rescue». [Game Design Document] benormstad.wordpress.com 05.01.13
A Report on Humanity by an Alien. [eBook - Fiction] Smashwords 11.02.13
Fresh Human”. [eBook - Fiction] Smashwords 11.02.2013
Agent X13 – Death and the Devil. [eBook - Fiction] Smashwords 16.02.13
When the Void Awakens. [eBook - Non-Fiction] Smashwords 13.03.13
          [also publ. as physical book @] Blurb 13.03.13
Musings By The Living Space. [Physical Book - Non-Fiction] Blurb 15.03.13
Theoretical Model of Consciousness. [eBook - Non-Fiction] Smashwords 27.06.13
You've Just Been Busted. [eBook - Fiction] Smashwords 02.07.13

Petter fra Oslo. [Innbundet - Roman] Publica Forlag 02.12.13
        [Også publ. som ebok @] Tanum (etc.) 05.05.14

2012
Meditasjon Er Ditt Fundamentale Selv. [Artikkel] Ildsjelen 6/12
          [also publ. translated into english as] Meditation is Your Fundamental Self. [eBook - Non-Fiction] Smashwords 09.03.2013
          [enda senere publisert som ebok på norsk, oppdatert versjon @] Unum 02.06.14

2011
Spirituell Opplysning – Hva Peker Det Egentlig Mot? [Artikkel] Ildsjelen 2/11
          [også publ. oversatt til dansk i] Nyt Aspekt 6/11
Å Våkne Fra Drømmen[Artikkel] Nyhetsspeilet 27.03.11
Nå. [Essay] Fortellinger.net 20.08.11
Å Leve Fra Hjertet. [Artikkel] Ildsjelen 6/11

Life is Freedom - Pointers to Enlightenment. [eBook - Non-Fiction] scribd 01.11.11
          [also publ. in new vrs. @] Smashwords 07.02.13
          [new version also publ. as physical book @] Blurb 05.03.13


2010
Et eller annet våknet opp. [Novelle] Fortellinger.net 12.10.10
Han som møter veggen bak veggen. [Novelle] Fortellinger.net 20.10.10


2007
Utskudd. [Novelle, som senere ble roman, jf. seksjon 2013] Fortellinger.net 18.08.07
Arnes Kosmos. [Novelle] Fortellinger.net 18.08.07
Dragonez og Hulen. [Novelle] Fortellinger.net 19.08.07
Ord delings feil – hæ, liksom? [Essay] Fortellinger.net 21.08.07


2004
Absinth Uten Sprit. [Diktsamling] Kolofon Forlag 2004